back to home dude

Đặt tên cho xe

Đặt tên cho xe

về Đặt tên cho xe

Hãy đoán xem kiểu xe nào đang bị che phía dưới những mảnh nhỏ với càng ít lần mở càng tốt.