back to home dude

Dash Or Die

Dash Or Die

về Dash Or Die

đua với cuộc sống của bạn! một cổ máy lớn đang chuẩn bị ghiền bạn, vì thế hãy tránh xa nó ra! Tránh những chướng ngại vật khác nhau và đừng quên sử dụng tiền để mua nâng cấp mới tại cửa hàng.