back to home dude

Dash Dash

Dash Dash

về Dash Dash

Hãy chạy để cứu chính mình, một con quỷ đang đuổi theo bạn! Thu thập tất cả những đồng tiền vàng và mua những gói nâng cấp tốt nhất trong cửa hàng. Bạn sẽ lấy được tất cả những ngôi sao trong trò chơi bằng cách hoàn thành mỗi màn chơi với 3 nhân vật khác nhau chứ?