back to home dude

Dark Cut

Dark Cut

về Dark Cut

Công việc của bạn là chăm sóc những nạn nhân của cuộc chiến tranh.Hãy làm biến mất dấu mũi tên từ chân của nạn nhân và làm lành vết thương, hoặc sử dụng phần da bị bỏng của một người khác. Hãy cố gắng thật bình tĩnh và nhẹ nhàng sao cho bệnh nhân của bạn sống sót trong ca phẩu thuật này.