back to home dude

Đập vỡ phím máy tính

Đập vỡ phím máy tính

về Đập vỡ phím máy tính

Hãy nhấn vào những nút trên bàn phím như bạn thấy trong trò chơi. Hãy nhanh tay và đập vỡ chúng trước khi chúng đụng vào màn hình