back to home dude

Đập vỡ bong bóng

Đập vỡ bong bóng

Về Đập vỡ bong bóng

Nhóm những nhóm bong bóng cùng màu để làm cho chúng biến mất.