back to home dude

Đập Nó

Đập Nó

Về Đập Nó

Hãy đập vỡ tất cả những tảng đá để đạt được số điểm cao nhất. Lưu số điểm của bạn bằng cách nhất Submit Score sau khi chơi xong.