back to home dude

Dập lửa cùng Buboy

Dập lửa cùng Buboy

về Dập lửa cùng Buboy

Hãy nhanh chóng dập lửa. Dùng chuột để nhắm, điều chình mức độ năng lượng và đừng dùng hết nước. Liệu bạn có thể giành được 3 sao mỗi cửa?