back to home dude

Đập kiến

Đập kiến

về Đập kiến

Bạn đang bị một đàn kiến vây lấy. Hãy đập thật nhiều kiến hết mức có thể và đừng để chúng mang đi thứ gì.