back to home dude

Đập bong bóng 2

Đập bong bóng 2

Về Đập bong bóng 2

Đập vỡ thật nhanh nhiều bong bóng nhất mà bạn có thể. Bạn đập vỡ càng nhiều bong bóng cùng màu, bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn và các phần thưởng hấp dẫn. Bạn sẽ đập vỡ được bao nhiêu bong bóng? Chú ý, nếu bạn chạm vào bong bóng nhưng không đập vỡ, bạn sẽ mất điểm.