back to home dude

Đào vàng 2

Đào vàng 2

về Đào vàng 2

Bạn hãy thu nhặt càng nhiều mảnh vàng và kim cương từ trong mỏ. Đừng lấy đá, vì chúng không có giá trị gì cả. Khi bạn tích lũy được một số tiền đáng kể, bạn có thể tiếp tục chuyển cấp