back to home dude

Đảo thần tiên

Đảo thần tiên

về Đảo thần tiên

Hãy sắp xếp những viên giống nhau thành bộ 3 hoặc nhiều hơn liên tiếp để làm chúng biến mất. Những khối hình mới sẽ xuất hiện liên tục. Đừng để chúng chạm tới đỉnh.