back to home dude

Đào sâu

Đào sâu

về Đào sâu

Hãy đào đường hầm càng sâu càng tốt và nhấp chuột làm cho những cây cải nổ tung. Nhưng bạn phải tránh xa kịp giờ, nếu không bạn sẽ làm bị thương chính mình.