back to home dude

Đảo Safari

Đảo Safari

về Đảo Safari

Hãy tìm những động vật và vật thể từ đảo Safari để hoàn thành các cửa. Viên đá chỉ được giải thoát khi tất cả những viên đá xung quanh biến mất