back to home dude

Đảo Phục Sinh TD

Đảo Phục Sinh TD

về Đảo Phục Sinh TD

Bảo vệ các hòn đảo và đặt các nhân tố vào các điểm chiến lược.