back to home dude

Đào lớn: Người săn kho báu

Đào lớn: Người săn kho báu

về Đào lớn: Người săn kho báu

Là một tay săn kho báu, bạn tìm thấy rất nhiều món đồ quý hiếm! Đào chúng lên và tìm cách bán chúng trong khu làng để có lợi nhuận. Bạn có thể kiếm đủ tiền để mở khóa những địa điểm mới không?