back to home dude

Đảo Holo

Đảo Holo

về Đảo Holo

Tạo ra nhóm gồm 3 hay nhiều những trái banh cùng loại và biến chúng thành những viên kim cương. Tập hợp những viên kim cương để làm giàu.