back to home dude

Đảo Ha-bu-bu

Đảo Ha-bu-bu

về Đảo Ha-bu-bu

Bạn bị mắc kẹt trên hòn đảo Ha-bu-bu và bạn phải tìm ra cách thoát khỏi đảo. Hãy dùng chuột tìm kiếm những đồ vật hữu ích và tìm cách tới tự do.