back to home dude

Đào đường bảo vệ tháp pháo 1

Đào đường bảo vệ tháp pháo 1

Về Đào đường bảo vệ tháp pháo 1

hãy ngăn lại những đợt quái vật trong phiên bản của trò chơi bảo vệ tòa tháp. Bạn có thể sử dụng những cái bẫy để giảm tốc độ của kẻ thù và dùng tháp pháo để tiêu hủy họ. Bạn cũng nên nhớ nâng cấp chúng và giữ cho lâu đài của bạn an toàn.