back to home dude

Đảo chết: phần 1

Đảo chết: phần 1

về Đảo chết: phần 1

Bạn bị kẹt trong một biệt thự đáng sợ. Hãy tìm vũ khí và cách để thoát ra. Liệu bạn có thể sống sót thoát khỏi những thây ma và những con ma ám trong trò chơi này?