Thể loại thấp hơn

Đánh thức chiếc hộp Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Đánh thức chiếc hộp hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 5Đánh thức chiếc hộp khác nhau, ví dụ như Chiếc hộp đánh thức 1 & Chiếc hộp đánh thức 2. Rung chiếc hộp đang ngủ yên này để đánh thức anh ta dậy trong trò chơi này! Sử dụng những sườn ngang và những trái banh để tạo sự chú ý của anh ta.
Kỹ năng

Gửi phản hồi