back to home dude

Đánh sập

Đánh sập

về Đánh sập

Hãy phá huỷ toà nhà người đàn ông đang đứng trên đó. Bạn phải lấy ra mỗi lần 1 khối và đừng làm cho người đàn ông đó ngã.