Thể loại thấp hơn

Đánh rơi những khối vuông

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Đánh rơi những khối vuông hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Đánh rơi những khối vuông khác nhau, ví dụ như Sự Trả Thù Của Tetramino & Polkafriz. Đánh rơi những khối vuông màu xanh trong trò chơi mang tính vật lý này. Hãy cố gắng sử dụng chỉ một vài banh để ghi điểm thật cao!
Kỹ năng

Gửi phản hồi