back to home dude

Đánh nhau đường phố 3

Đánh nhau đường phố 3

về Đánh nhau đường phố 3

Sau nhiều tháng luyện tập, ngày đó cũng đã tới. Đây là lúc để bạn thể hiện những kĩ năng chiến đấu của mình. Hãy bắt đầu thử thách và chiến đấu với đối thủ. Cho mọi người thấy năng lực của bạn nào.