back to home dude

Đánh máy chữ bằng tia la ze

Đánh máy chữ bằng tia la ze

về Đánh máy chữ bằng tia la ze

Hãy đánh theo những chữ chạy trên màn hình sao cho chúng không chạm vào những tia màu tím. Nếu chúng chạm vào, bạn sẽ phải bắt đầu trò chơi lại.