back to home dude

Đánh golf kỹ thuật 3D

Đánh golf kỹ thuật 3D

về Đánh golf kỹ thuật 3D

Hãy đưa quả bóng vào lỗ bằng ít số lần đánh nhất có thể. Kéo quả bóng bằng chuột, xác định lực, và đánh bóng.