back to home dude

Đánh đầu World Cup 2014

Đánh đầu World Cup 2014

về Đánh đầu World Cup 2014

Gần đây bạn cảm thấy thực sự thất vọng vì một cầu thủ bóng đá? Đây là cơ hội để bạn phục thù! Chọn cầu thủ mà bạn không thích, chọn công cụ để đánh và bắt đầu đánh vào đầu cầu thủ đó! Hãy cố gắng đánh được nhiều hơn đối thủ của bạn! Chúc bạn vui vẻ!