back to home dude

Đánh cờ Trung Quốc

Đánh cờ Trung Quốc

về Đánh cờ Trung Quốc

đánh bại quân cờ của đối thủ càng nhanh càng tốt. Nhảy qua những con cờ đối diện để xóa sạch các quân cờ.