back to home dude

Đánh bóng chày

Đánh bóng chày

về Đánh bóng chày

Đánh quả bóng chày thật mạnh và cố gắng đánh vào điểm thưởng. Đó chính là cách để lấy điểm!