back to home dude

Đánh bài rãnh kéo

Đánh bài rãnh kéo

về Đánh bài rãnh kéo

Đây là một dạng cờ bạc. Bạn hãy cố kéo rãnh sao cho có 3 cái giống nhau xuất hiện trên cùng một đường.