back to home dude

Đánh bài một người cổ điển

Đánh bài một người cổ điển

Về Đánh bài một người cổ điển

Xếp những lá bài từ Ách đến Già để hoàn thành trò chơi.