back to home dude

Đánh bại máy đo

Đánh bại máy đo

về Đánh bại máy đo

Đổ xăng vào những chiếc xe! Nhưng đừng đổ quá nhiều, và đừng để họ phải chờ lâu. Lưu số điểm của bạn sau khi kết thúc trò chơi.