back to home dude

Đánh bài kiểu An giê ri

Đánh bài kiểu An giê ri

về Đánh bài kiểu An giê ri

Xếp những lá bài cùng màu từ Ách đến Già.