back to home dude

Đánh bài Agnes

Đánh bài Agnes

về Đánh bài Agnes

Hãy xếp những lá bài lên trên theo đúng thứ tự. Đỏ nằm trên đen, 2 nằm trên 3 và tiếp tục như thế. Bạn có thể sử dụng thêm chồng khác để lấy thêm bài.