back to home dude

Đánh Bạc Công Viên Kỷ Jura

Đánh Bạc Công Viên Kỷ Jura

về Đánh Bạc Công Viên Kỷ Jura

Chào mừng bạn đến với Công Viên Kỷ Jura. Nơi chúng tôi nuôi khủng long để bạn thưởng ngoạn. Chúng tôi đã nuôi những loài nguy hiểm, bởi vì một vài lý do nào đó, mọi người không thể thưởng ngoạn những loài ăn thực vật. Giờ đây T-Rex đã thoát ra và bạn đang gặp nguy hiểm. Trong lúc bạn đang chơi ở một máy đánh bạc. Vậy nên hãy bỏ tiền vào và tự cứu lấy mình.