back to home dude

Đạn thép 1

Đạn thép 1

về Đạn thép 1

Bạn đang trong khu rừng và bạn phải bắn vào tất cả những kẻ thù.