back to home dude

Damned Nation

Damned Nation

Về Damned Nation

Thế giới đã bị lũ thây ma xâm chiếm! Thu thập những vũ khí tốt nhất và dùng chúng để tiêu diệt bất cứ thây ma nào cản đường bạn. Bạn có thể vượt qua 4 màn chơi đầy thử thách của trò chơi này không?