back to home dude

Đấm thỏ

Đấm thỏ

về Đấm thỏ

Con thỏ đã đi quá xa! Nó đã cướp vợ, những đứa con, ngôi nhà và danh dự của tôi. Đã đến lúc để cho con thỏ này biết ai mới là chủ. Hãy đấm con vật kỳ quái thích ăn cà rốt đó.