back to home dude

Đam mê ngọc trai

Đam mê ngọc trai

về Đam mê ngọc trai

Hãy làm nổ các nhóm ngọc trai dưới nước. Bạn phải kết nhiều bộ gồm ít nhất 3 viên ngọc trai cùng màu để lên cửa tiếp theo.