back to home dude

Đam mê làm bánh

Đam mê làm bánh

về Đam mê làm bánh

Hãy thay đổi những nguyên liệu và sắp xếp tạo thành bộ 3 giống nhau để chúng biến mất. Bạn phải thu thập những nguyên liệu cần thiết cho chiếc bánh và nhấn vào chúng khi có đầy đủ.