back to home dude

Đám cưới của Barbie

Đám cưới của Barbie

Về Đám cưới của Barbie

Barbie sắp kết hôn và đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy giúp cô ấy trang điểm và chọn váy. Bạn phải thu nhặt tất cả các đồ vật và khiên cô ấy thật xinh đẹp.