back to home dude

Đấm bốc

Đấm bốc

về Đấm bốc

Trong lúc chú kang-gu-ru đang chăm chú công việc của mình trong vòng đấm bốc, những con vật thù địch tiến lại gấn từ 2 phía. Hãy hạ gục chúng bằng cách đấm vào mặt chúng. Liệu bạn có thể giành được điểm cao nhất?