back to home dude

Đại lộ đẫm máu

Đại lộ đẫm máu

về Đại lộ đẫm máu

Bạn phải tiếp tục không có cách nào trở lại. Cảnh giác với những con ma, loại bỏ tất cả. Đừng quên để thu thập các đạn và những kiện sức khỏe.