back to home dude

Đài kỷ niệm

Đài kỷ niệm

về Đài kỷ niệm

Mục tiêu của trò chơi khá rõ ràng. Hãy sống sót. Tiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Hãy cầm lấy khẩu súng của bạn. Chuẩn bị đạn. Chúc bạn may mắn!