back to home dude

Đại dịch 2

Đại dịch 2

về Đại dịch 2

Trong trò này, bạn sẽ là vi rút và bạn muốn huỷ diệt tất cả loài người bằng cách làm cho họ bị bệnh. Liệu bạn có thể làm được trong 200 ngày.