Thể loại thấp hơn

Đại bác Da Vinci Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi bắn đại bác Da Vinci hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi bắn đại bác Da Vinci khác nhau, ví dụ như Da Vinci Cannon 1 & Khẩu Pháo Da Vinci 3

Trong trò này, bạn sẽ cố gắng thổi tung đức vua khỏi ngôi vua. Chúc bạn may mắn!

Kỹ năng

Gửi phản hồi