back to home dude

Da Vinci Cannon 1

Da Vinci Cannon 1

về Da Vinci Cannon 1

sử dụng khẩu súng thần công của Leonardo Da Vinci để đánh bại những kẻ thù. Mở danh mục nằm dưới màn hình để điều chỉnh khẩu súng và bắn 1 hoặc nhiều viên đạn vào kẻ thù. Khi bạn sử dụng súng càng hiệu quả, bạn sẽ tích lũy được càng nhiều tiền.