back to home dude

Đá và chiến tranh

Đá và chiến tranh

về Đá và chiến tranh

Bạn đang ở hành tinh B-Re và bị rất nhiều kẻ thù tấn công. Sắp xếp đồng minh vào vị trí và bắn gục đối phương. Bạn có thể sống sót để hoàn thành nhiệm vụ?