back to home dude

Đá, giấy, kim

Đá, giấy, kim

về Đá, giấy, kim

Đã đến lúc cho một trận chiến trong tù. Đá sẽ đấu với kim, kim đấu với giấy và giấy đấu với đá. Hãy đảm bảo rằng đối thủ của bạn sẽ bị hạ gục