back to home dude

D-403

D-403

về D-403

Hãy giúp người máy sống còn. Bắn vào những con quái vật và tránh những trái banh đỏ.